Inloggen - Registreer  

Naar vacature    

Adjunct Directeur

Sotog - Almelo - 22-12-2017

SOTOG is een overkoepelende stichting bestaande uit 16 scholen voor speciaal onderwijs met zo’n 600 medewerkers. Onze scholen bieden speciaal onderwijs aan leerlingen

met een (verstandelijke) ontwikkelingsachterstand, met gedrags- of psychiatrische problemen c.q. behoefte hebben aan een specifieke leer- en/of begeleidingsstijl

(voorheen cluster 3 en cluster 4 onderwijs) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Onze scholen zijn gesitueerd in Hengelo, Almelo, Hellendoorn, Borculo, Doetinchem, Neede en Zutphen.

Wij zoeken voor onze locatie SO ‘t Herderscheeschool te Almelo per direct een
betrokken adjunct-directeur (0,8 – 1,0 fte).

De functie 

 
U bent mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op SO dr. Herderscheeschool. Hieronder vallen werkzaamheden als het aansturen van medewerkers, het voeren

van begeleidings- en functioneringsgesprekken, het opstellen van roosters, voorzitten van vergaderingen en het coördineren en organiseren van werkzaamheden op het vlak van onderwijsontwikkeling. Inhoudelijk geeft u onder andere uitvoering aan het pedagogisch en didactisch beleid en stuurt u het kwaliteitsteam aan. U schept hiertoe voorwaarden

en u toetst werkwijze en aanpak aan dit beleid. Verder coördineert u de leerlingbegeleiding en ondersteunt u medewerkers waar nodig met betrekking tot de aanpak van leerlingen met specifieke begeleidingsvragen.

U bent een teamspeler. U bevordert de teamvorming en u bewaakt de teamafspraken. U zoekt daarbij de verbinding tussen de organisatie en de inhoud. U weet door uw frisse blik en ondernemende houding samen met uw team concrete stappen te zetten om te komen tot de stip op de horizon. De belangen van de leerling staan hierbij voor u centraal.

U wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur die leiding geeft aan twee scholen.

De werkomgeving 

 
SO Dr. Herderscheeschool is een school voor kinderen in de basisschoolleeftijd die om diverse redenen moeizaam tot leren komen. Wij bieden gespecialiseerd onderwijs en begeleiding

op maat. Er zijn ca. 96 leerlingen. U komt te werken in een betrokken en een zich verantwoordelijk voelend team van 37 collega's. Binnen het team zijn er functies zoals leraren, onderwijsassistenten en onderwijsondersteunend personeel. De staf bestaat naast u en de directeur uit een orthopedagoog en intern begeleider.

De school en het onderwijs is zo ingericht dat leerlingen in staat worden gesteld om zo optimaal mogelijk onderwijs te kunnen volgen en te participeren in onze maatschappij, d.w.z. “passend onderwijs”, waarbij iedere leerling door middel van de begeleiding en expertise van het team kan groeien tot eigen hoogte. Er is een intensieve samenwerking met de zorg door individuele begeleiding en ondersteuning in de vorm van Ambulante Begeleiding op School (ABS). De school heeft de Schoolwide Positive Behavior Support-methode (PBS) omarmd om nog meer te komen tot een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

Functie-eisen

 
U beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding. U beschikt over leidinggevende capaciteiten en u heeft ervaring met het aansturen van een onderwijsteam. U heeft tevens kennis van of betrokkenheid met het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs (bij voorkeur met zowel cluster 3 als 4). Dit kunt u aantoonbaar maken door uw opgedane ervaring en/of opleiding. Daarnaast zijn de volgende functie-eisen van belang:

  • U heeft de beschikking over een lesbevoegdheid.
  • U bent vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen.
  • U bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers en u weet zich gemakkelijk in diverse gremia te bewegen.
  • U bent daadkrachtig, enthousiast en communicatief vaardig.

Het aanbod 

 
We bieden u een prettige werkomgeving en een verantwoordelijke en veelzijdige functie. Afhankelijk van uw opleiding en werkervaring wordt u ingeschaald in de bijbehorende schaal.

Informatie en reactie

 
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Harry Gerichhausen, lid College van Bestuur, tel.nr. 074-267 39 17. Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij uw sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, voor 8 januari 2018 te richten aan het college van bestuur via e-mail


Naar vacature

Meer vacatures van Sotog