Inloggen - Registreer  
Vacatures 1 tot 9 van 10 (ontdubbeld 9): rvt in de regio Twente

Lid Raad van Toezicht nationaal expertisecentrum lee...

Slo - Enschede
toezicht en controle houden op het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van SLO en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur. Leden van de RvT
60+ dagen geleden

Lid Raad van Toezicht

De Posten - Enschede
zeven per jaar. Naast de reguliere vergaderingen is er jaarlijks een vergadering zonder de bestuurder over het functioneren van de Raad en zijn er enkele specifieke commissievergaderingen. Ook is een delegatie van de RvT
60+ dagen geleden - Preview

Leden Raad van Toezicht Poppodium

Metropool - Twente
strategie en innovatie Op elk van deze terreinen moet steeds minimaal één lid specifieke deskundigheid bezitten. Binnen de huidige RvT is behoefte aan kennis op gebied van de deelcompetenties marketing / communicatie en HRM
5 dagen geleden

Lid Raad Toezicht

Erly - Almelo
aangewezen zijn op maatschappelijke huisvesting. De RvT toetst of door het vastgestelde beleid van de directeur-bestuurder de genoemde doelen en resultaten bereikt worden, de identiteit en continuïteit van de corporatie behouden
60+ dagen geleden - Preview - Vergelijkbaar (2)

Voorzitter Raad Toezicht

Erly - Almelo
maatschappelijke taken en in het bijzonder aan haar primaire doelstelling: adequate huisvesting bieden aan personen die aangewezen zijn op maatschappelijke huisvesting. De RvT toetst of door het vastgestelde beleid van de directeur
60+ dagen geleden - Preview

Bestuurder

JobLeads - Enschede
Bestuurder Het betreft een onderwijsinstelling. Your tasks het opstellen, vaststellen en ter goedkeuring voorleggen van het strategische plannen en richtinggevende meerjaren beleidsplannen aan de RvT; het zorgdragen
19 dagen geleden - Preview

Assessmentpsycholoog

Beljon + Westerterp via NationaleVacaturebank.nl - Hengelo
organisaties hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Vanuit zes kantoren adviseren de consultants organisaties op het niveau van directie en bestuur, management, professionals en RvT/RvC. Customer intimacy, kwaliteit
10 dagen geleden - Preview

Bibliotheek is zoek een lid voor Raad Toezicht

Bibliotheek Hengelo - Hengelo
De RvT bestaat uit vijf leden. De RvT komt tenminste 4x per jaar bijeen. De RvT heeft een beleidsbepalende en –controlerende taak. De RvT werkt volgens de “Governance Code Cultuur”, een instrument voor goed bestuur en
14 dagen geleden

Met gemak het juiste commissariaat krijgen? Ja, gelukt

Erkende Toezichthouder - Nijverdal
zou kunnen vervullen. Vanuit mijn werk als bestuurssecretaris weet ik van binnenuit hoe de relatie tussen een RvT en de bestuurders in elkaar steekt en waar gevoeligheden kunnen liggen. Ik ben analytisch en beschouwend van aard
60+ dagen geleden - Preview

Vacatures gerelateerd aan rvt in Twente

Er zijn 1 vergelijkbare resultaten weggelaten bekijk ongefilterd